Over2022-08-25T07:40:08+02:00

WABICO

Energie is de motor van de samenleving: zonder energie staat alles stil. Om ook in de toekomst gebruik te kunnen maken van een betaalbare, schone en betrouwbare energievoorziening is verduurzaming nodig. Duurzaamheid is voor HoSt een belangrijke drijfveer voor ondernemerschap en zet ons aan tot innovatie. Door een open innovatie met marktpartijen en de overheid streven wij naar technologische voorsprong en lokale groei.

Het Ecopark in Waalwijk is een daar bij uitstek een voorbeeld van. Dit park is een uniek initiatief op het gebied van duurzame energie in Nederland. In het park worden drie verschillende vormen van duurzame energie op grote schaal gecombineerd: zonne-, wind en energie uit biomassa. Ga naar www.host-bioenergy.com voor meer informatie over de HoSt Groep, de bouwer en beheerder van Wabico, of om contact op te nemen.

Zon, wind en biomassa

In 2004 zijn op het Ecopark Waalwijk zonnepanelen (PV-panelen) met een vermogen van 0,674 MWpiek geplaatst. Hier zijn in 2005 vijf windturbines van ieder 1,5 MW aan toegevoegd. Hiermee kunnen respectievelijk 150 en 4.500 huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien.

De groengas keten wordt hier nu aan toegevoegd. In dit project wordt een vergistingsinstallatie gerealiseerd waarmee diverse soorten biomassa, voornamelijk bij- en restproducten uit de voedselverwerkende industrie, worden omgezet in biogas. De installatie kenmerkt zich door de mogelijkheid een breed spectrum van organische reststromen in te kunnen nemen en verwerken. Het betreft hier nadrukkelijk geen vergisting op basis van het principe van co-vergisting. In dit project wordt biogas uit allesvergisting omgezet in Groengas met een capaciteit van 3.760.000 Nm3 Groengas per jaar. Dit staat gelijk aan het aardgasverbruik van ca. 2.100 huishoudens per jaar en draagt daarmee significant bij aan de duurzame ambities van de gemeente Waalwijk.